Montaż mechaniczny
 1.        Rodzaje połączeń mechanicznych.

2.        Rodzaje połączeń elektrycznych.

3.        Montaż sprzęgieł i przekładni zębatych.

4.        Montaż łożysk, sprężyn i pierścieni zabezpieczających.

5.        Montaż mechaniczny bezpieczników i wyłączników.

6.        Montaż mechaniczny potencjometrów, złącz i gniazd.

7.        Montaż mechaniczny przekaźników, radiatorów i transformatorów.

8.        Egzamin sprawdzający.