Montaż elektryczny
 1.        Rodzaje i oznaczenia przewodów elektrycznych.

2.        Przyłączanie urządzeń elektrycznych.

3.        Montaż instalacji elektrycznej.

4.        Montaż łączników instalacyjnych.

5.        Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie sieci TN-S.

6.        Montaż oświetlenia elektrycznego.

7.        Montaż prostego układu elektronicznego.

8.        Egzamin sprawdzający.