Poniżej zamieszczono materiały pomocnicze do zajęć na warsztatach szkolnych.
Symbole graficzne i oznaczenia stosowane w planach instalacji elektrycznych.
Plan instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym.
Schematy instalacji z zastosowaniem łączników instalacyjnych.
Płytki drukowane - zasady projektowania i wykonanie.
Oznaczenia literowe typu przewodów elektrycznych
Efekt świetlny oparty o układ (TTL) UCY 7400 - (zaproponowany przez W.J. z kl. 1b)
Stabilizator napięcia LM317 lub LM350
Schematy prostych układów elektronicznych.
Podział instalacji na elementy
Materiały na dział: Montaż elektryczny
Materiały na dział: Montaż mechaniczny
Zasady wykonywania instalacji elektrycznej