Klasa III - elektronicy - blok II
Ćwiczenie 5: Badanie sumatorów, komparatorów i rjestrów
Ćwiczenie 7: Badanie multiplekserów, demultiplekserów, koderów i dekoderów
Ćwiczenie 6: Badanie przerzutnika Schmitta
Ćwiczenie 8: Wyświetlanie informacji cyfrowych
Wersje pomniejszone do wydruku
Ćwiczenie 9: Badanie pamięci półprzewodnikowych