Powrót do strony głównej.
KLASA II - Energetycy
  
    Blok I
1. Pomiar i regulacja napięcia stałego
2. Pomiar i regulacja prądu stałego
3. Pomiar i regulacja napięcia zmiennego
   Blok II
1. Pomiary rezystancji omomierzem, metodą techniczną i metodami mostkowymi
2. Pomiary indukcyjności metodą techniczną
3. Pomiary pojemności metodą techniczną
   Blok III
1. Badanie źródeł napięcia stałego
2. Obwody rozgałęzione (prawa Kirchhoffa) i pomiar mocy prądu stałego
3. Pomiary mocy czynnej biernej i pozornej prądu przemiennego
   Blok IV
1. Badanie szeregowego obwodu z elementami RL
2. Badanie szeregowego obwodu z elementami RC
3. Badanie transformatora jednofazowego
   Blok V
1. Badanie diody prostowniczej i diody Zenera
2. Badanie układów prostowniczych
3. Pomiary oscyloskopem