Poniżej zamieszczono materiały pomocnicze do ćwiczeń wykonywanych na Pracowni Elektrycznej i Elektronicznej. Wszystkie zawarte tam materiały są przeznaczone wyłącznie dla uczniów klas uczęszczających na w.w. pracownię.
Mogą być one wykorzystywane wyłącznie w celu przygotowania się do zajęć. Ich powielanie i dalsze przetwarzanie jest wzbronione. 
Powrót do strony głównej.
KLASA II - Blok I
KLASA III - Blok I
REGULAMIN PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ
KLASA II
KLASA III - elektronicy
KLASA IV - elektronicy
KLASA IV - Struktura mikrokontrolera
KLASA II - Blok II
KLASA II - Blok III
KLASA II - Blok IV
KLASA IV - Język wewnętrzny
KLASA IV - zadania
JAGODA - program do symulacji mikrokomputera jednoukładowego MCS-51
KLASA IV - Konstrukcja obwodów,  schematy
KLASA III - Blok II
(Do wydruku)
(Do wydruku)
Elementy optoelektroniczne - ćwiczenie dodatkowe
KLASA II - Energetycy - Bloki I, II, III, IV i V
KLASA II - Energetycy
Wzór protokołu i sprawozdania
KLASA I - Elektrycy
KLASA I - Elektrycy - laboratorium elektrotechniki