Powrót do strony głównej.
ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA
DLA OPTYKÓW
Profesja
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Materiały według starej podstawy programowej
Materiały dla kursu do egzaminu kwalifikacyjnego

Pojęcie prądu i napięcia elektrycznego

Elektryczne właściwości materiałów

Podstawowe prawa elektrotechniki. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa

Obwody elektryczne prądu stałego

Obwody elektryczne prądu przemiennego

Maszyny elektryczne

Elektryczne źródła światła

Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych

Techniki wykonywania połączeń elektrycznych

Zjawiska zachodzące w półprzewodnikach

Elementy półprzewodnikowe - diody, tranzystory, tyrystory. Prostowniki. Chłodzenie elementów elektonicznych

Elektroniczne układy scalone. Mikroprocesory

Półprzewodnikowe elementy optoelektroniczne

Lasery

Światłowody

Noktowizory

Kamery termowizyjneZagadnienia do testu egzaminacyjnego