Powrót do strony głównej.
TECHNOLOGIA I MATERIAŁOZNAWSTWO ELEKTRYCZNE
Klasa I
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Klasyfikacja rysunku technicznego elektrycznego
Symbole wybranych elementów elektrycznych i elektronicznych
Rysunek techniczny - wiadomości ogólne.
Biblioteka symboli - CAD
Zasady rysowania symboli
Rezystory, kondensatory i cewki
Wymiary arkuszy. Tabelka arkusza.
Tworzywa sztuczne i izolacyjne