Powrót do strony głównej.
ELEKTROENERGETYKA
Klasa III a
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
System elektroenergetyczny
Izolatory - rysunki
Obliczenia zwarciowe - przykładowe zadanie (z E. Musiał "Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne" WSiP 1998)
Przewody i kable - rysunki
Linie napowietrzne
Ochrona przeciwprzepięciowa, przyczyny zwarć.
Ochrona ogromowa, uziemienia.
Pomiar i obliczanie rezystancji izolacji kabla - zadania
Obliczenia zwarciowe - zadania dla uczniów