Poniżej zamieszczono materiały pomocnicze do zajęć lekcyjnych. Obejmują one między innymi zestawy zadań domowych oraz zadań przygotowujących do sprawdzianów pisemnych.
Ich powielanie i dalsze przetwarzanie bez zgody autora jest wzbronione. 
Powrót do strony głównej.
PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI      Klasa I
PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI      Klasa II
Alfabet grecki
Pole elektryczne wytwarzane przez kilka ładunków punktowych - demonstracja.
Przedstawienie przebiegu sinusoidalnego za pomocą wirującego wektora - demonstracja.
Przedstawienie pary wirujących wektorów - demonstracja.
Zastępowanie układu rezystorów rezystorem zastępczym - demonstracja.
Wyznaczanie parametrów obwodu z rezystorami nieliniowymi metodą charakterystyki zastępczej - demonstracja.
Wyznaczanie parametrów obwodu z rezystorami nieliniowymi metodą przecięcia charakterystyk - demonstracja.
TECHNOLOGIA I MATERIAŁOZNAWSTWO ELEKTRYCZNE       Klasa I
ELEKTROENERGETYKA
URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE
MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE GÓRNICTWA PODZIEMNEGO     Klasa IV - Murcki
Demonstracje GIF:
ENERGOELEKTRONIKA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA DLA OPTYKÓW
TECHNOLOGIA ELEMENTÓW TELEINFORMATYCZNYCH
AUTOMATYKA
Technik elektryk:
Technik elektronik:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TECHNOLOGIA I MATERIAŁOZNAWSTWO ELEKTRYCZNE       Klasa I
PRZYRZADY POMIAROWE
Inne:
Technik energetyk:
EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ DO PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ  klasa III
ELEKTROENERGETYKA    klasa I