25.05.2020.

Proszę zapoznać się z opisem urządzeń dźwigowych zawartym w materiałach: Urządzenia dźwigowe.

Proszę z materiałów Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego zapoznać się ze stronami: 2-5, 13-15 i 18.

 

18.05.2020.

Proszę zapoznać się z materiałami dotyczącymi Urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, oraz z analogicznymi materiałami ze strony: Urządzenia przeciwwybuchowe.

 

11.05.2020.

Proszę zapoznać się z materiałami dotyczącymi energoelektronicznych regulatorów napięcia stałego:

Chopper1, Chopper2.

 

27.04.2020.

Proszę zapoznać się z materiałami na temat prostowników i falowników zamieszczonymi w materiałach: Układy przekształtnikowe (str. 1 do 6, 8 do 11  i  12 do 16) oraz Prostowniki i falowniki (str. 1 do 14 oraz 17 do 28). Można też pobrać programy na PC i samodzielnie zasymulować pracę prostowników oraz obejrzeć jak wyglądają przebiegi dla falownika ze sterowaniem PWM:

Prostownik

Harmon

Proszę rozrysować 1-fazowy prostownik Graetza i na dwu kolejnych rysunkach (albo na jednym rysunku dwoma kolorami) zaznaczyć drogę przepływu prądu dla dodatniej i ujemnej połówki sinusoidy napięcia zasilającego, uwzględniając wszystkie przewody i diody. Proszę zastrzałkować kierunki przepływu prądów. Jeśli ktoś ma odpowiednie narzędzia i umiejętności, można wykonać animację komputerową (nie przyjmuję filmów z programu Prostownik J). Pracę proszę przysłać na mój adres Maciej.czakanski@sltzn.katowice.pl do najbliższych zajęć z Urządzeń elektrycznych. Mile widziane do 4 maja.

 

20.04.2020.

Proszę się zapoznać z materiałami na temat prostowników z pliku Prostowniki sterowane i  niesterowane.

 

2.04.2020.

Proszę zapoznać się z zasadami działania zasilacza impulsowego oraz z konserwacją urządzeń AGD na podstawie pliku: RTV_AGD

Proszę wyszukać instrukcje kilku urządzeń AGD lub RTV i porównać zawarte w nich informacje dotyczące ich eksploatacji i konserwacji. Proszę zwrócić uwagę na nast. aspekty: Jakie wspólne elementy znajdują się w większości tego typu dokumentów i na jakie aspekty eksploatacji zawraca się w nich największą uwagę?

 

31.03.2020.

Materiały przesyłam 1.04.2020 ze względu na oczekiwanie na wasze prace domowe. Dalej zajmujemy się odbiornikami elektrycznymi gospodarstw domowych. Proszę zapoznać się z materiałami przesłanymi w zamieszczonym poniżej pliku. Proszę zwrócić uwagę na działanie lodówki, kuchenki mikrofalowej i zasilacza impulsowego. Można też porównać zużycie energii urządzeń które opisaliście w waszych pracach z przykładami podanymi przez autorów podręcznika.

RTV_AGD

 

23.03.2020.

Proszę o przygotowanie krótkiego opracowania na temat odbiorników elektrycznych gospodarstw domowych. Proszę spróbować logicznie sklasyfikować tego typu odbiorniki i wymienić przykładowe odbiorniki należące do poszczególnych grup.

W oparciu o posiadane w domu odbiorniki proszę sporządzić wykaz mocy znamionowych kilku wybranych odbiorników i wskazać zakładany średni czas ich używania (na dzień, na tydzień itp.)

Pracę proszę wysłać w terminie tygodniowym na mój adres: Maciej.Czakanski@sltzn.katowice.pl

Proszę przy okazji o informację, czy możliwy jest bezpośredni kontakt za pośrednictwem jakiegoś komunikatora, np. Skype. Chciałbym wiedzieć, jak można się z Wami skontaktować w czasie rzeczywistym.

 

18.03.2020.

Proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami dotyczącymi urządzeń fotowoltaicznych.

Fotowoltaika