9.06.2020.

Proszę zapoznać się z rodzajami rysunku technicznego elektrycznego w materiałach: Klasyfikacja rysunku technicznego elektrycznego.

 

26.05.2020.

Proszę o zapoznanie się z metodami obróbki materiałów konstrukcyjnych – metali, opisanymi w materiałach: Rodzaje obróbki i Obróbka metali.

Zadanie:

Proszę wyszukać zdjęcia lub rysunki obrazujące jeden z rodzajów obróbki materiałów. Następnie proszę przygotować pracę zawierającą wyszukane zdjęcia oraz krótki opis, na czym polega i jakie ma zastosowanie dany rodzaj obróbki. Rodzaj obróbki do opisania proszę wybrać w oparciu o swój numer w dzienniku z poniższej tabeli:

Numer w dzienniku:

Rodzaj obróbki:

1,  2

Toczenie

3,  4

Frezowanie

5,  6

Szlifowanie

7,  8

Cięcie

10,  11

Piłowanie

13,  14

Walcowanie

15,  16

Kucie

17,  22

Gięcie

Pracę proszę wykonać i przesłać najlepiej mailowo na adres Maciej.czakanski@sltzn.katowice.pl do dnia 2.06.2020.

 

19.05.2020.

Zapoznaj się z materiałami na temat materiałów konstrukcyjnych zawartych w rozdziale 2.2 (str. 7 do 12) z książki Materiały konstrukcyjne. Zapoznaj się z materiałami na ten sam temat ze stron 1-16 z prezentacji Materiałoznawstwo – materiały konstrukcyjne.

 

11.05.2020.

Proszę zapoznać się z rozdziałem 6.2 z książki „Technologia i materiałoznawstwo dla elektryków” – Materiały magnetyczne twarde. Proszę zwrócić uwagę na to, jakimi właściwościami charakteryzują się te materiały. Wynotuj do zeszytu diagram z podziałem materiałów magnetycznych twardych.

 

28.04.2020.

Proszę zapoznać się z rozdziałem 6.2 z książki „Technologia i materiałoznawstwo dla elektryków” – Materiały magnetyczne miękkie. Proszę zwrócić uwagę na to, jakimi właściwościami charakteryzują się te materiały. Wynotuj do zeszytu diagram z podziałem materiałów magnetycznych miękkich.

UZUPEŁNIENIE: I jeszcze zadanie (zamiast planowanego testu).

1.       Proszę wyszukać i zapisać, jakie materiały są wykorzystywane jako materiały izolacyjne w elektrycznych przewodach instalacyjnych oraz w kablach wysokich napięć. Podać konkretne nazwy i krótko je scharakteryzować.

2.       Proszę wyszukać i zapisać, jakie materiały wykorzystywane są do wytwarzania izolatorów sieciowych elektroenergetycznych. Podać konkretne nazwy i krótko je scharakteryzować.

3.       Proszę napisać, jak zachowuje się indukcja magnetyczna B, jeśli natężenie tego pola ciągle rośnie? Jak nazywamy zjawisko, w którym B nie rośnie mimo dalszego wzrostu H?

Rozwiązania proszę przysłać na maila: Maciej.czakanski@sltzn.katowice.pl najlepiej do piątku 30.04.2020, a w razie problemów nie później niż do końca dłuuuuuugiego weekendu J.

 

21.04.2020.

Proszę zapoznać się z rozdziałem 6.1 z książki „Technologia i materiałoznawstwo dla elektryków” – Materiały magnetyczne – wiadomości wstępne. Proszę wynotować, czym charakteryzują się materiały paramagnetyczne, diamagnetyczne i ferromagnetyczne. Proszę narysować pętlę histerezy ze wskazaniem strzałkami, w jakich kierunkach zachodzą zmiany indukcji przy zwiększaniu i zmniejszaniu się natężenia pola magnetycznego. Proszę zapisać na jakie materiały dzielą się materiały ferromagnetyczne. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt mailowy. Możemy umówić się w miarę możliwości na indywidualne lub konsultacje za pomocą komunikatora Teams.

Proszę o powtórzenie podstawowych wiadomości z zakresu dielektryków, nie wykluczam małego testu w przyszły wtorek (online, lub wyślę Wam pytania i poproszę o odpowiedź w ściśle określonym terminie).

 

7.04.2020.

Proszę zapoznać się z rozdziałem 5.4.8 z książki „Technologia i materiałoznawstwo dla elektryków” – Duroplasty, oraz z rozdziałem 5.4.9 – Tworzywa złożone i półwyroby. Proszę zrobić do zeszytu notatkę na temat tego czym są i do czego stosowane SA duroplasty. Proszę też w ramach notatki wymienić tworzywa złożone i półwyroby.

Proszę tych, którzy jeszcze tego nie zrobili o pilne przesłanie zadania z zeszłego tygodnia.

 

31.03.2020.

Proszę zapoznać się z rozdziałem 5.4.7 z książki „Technologia i materiałoznawstwo dla elektryków” – Plastomery. Proszę w oparciu o ww. rozdział stworzyć w zeszycie tabelę zawierającą: nazwę termoplastu, podstawowe jego właściwości i jego zastosowania. Można też w razie braku informacji w książce poszukać tych danych w sieci.

Proszę do przyszłego wtorku przesłać mi  zdjęcie tej tabeli z zeszytu na adres Maciej.Czakanski@sltzn.katowice.pl . Tabela zostanie oceniona.

 

24.03.2020.

Proszę zapoznać się z rozdziałem 5.4.6 z książki „Technologia i materiałoznawstwo dla elektryków” – Elastomery. Proszę Zwrócić uwagę na ich podział i odpowiednie diagramy z tym podziałem umieścić w zeszycie.

Byłbym też wdzięczny za przesłanie informacji, czy istnieje możliwość kontaktu z całą klasą za pomocą komunikatora Skype? Czy macie może propozycję innego komunikatora? Prosiłbym o odpowiedź poprzez dziennik lub na maila.

 

18.03.2020.

Proszę zapoznać się z rozdziałami 5.4.3 do 5.4.5 (str. 71 do str. 81) z książki Technologia i materiałoznawstwo dla elektryków. Książkę już macie, ale w razie czego można ją pobrać z powyższego linku. Proszę zwrócić uwagę na podział oraz własności poszczególnych materiałów, a w zeszycie stworzyć tabelę lub diagram z ich podziałem.