10.06.2020.

W oparciu o dwa schematy z załączonego pliku schematy_do_zadania, proszę narysować rozkłady zamieszczonej na nich aparatury umieszczonej na szynach TH35 oraz połączenia elektryczne realizujące ww. schematy. Proszę powyżej aparatów rozrysować puszkę zasilającą z zaciskami: L1, L2, L3, N i PE, a poniżej zaciski z puszki silnika indukcyjnego klatkowego + zacisk ochronny. Styki pomocnicze NO i NC styczników proszę uwzględnić na rysunku jako styki po prawej stronie styków roboczych stycznika. Przekaźnik czasowy to PCU 510. Proszę dopasować rzeczywistą numerację jego styków do numeracji na zamieszczonych schematach.

 

30.04.2020.

Uczniom, którzy chcą podnieść oceny proponuję wykonanie projektu: Projekt nr 3. Na rozwiązanie oczekuję do końca waszych praktyk zawodowych.

Projekt nie jest obowiązkowy, z wyjątkiem osób, które osobno zostaną o tym poinformowane.

 

22.04.2020.

Proszę na jutro (23.04) do zajęć zdalnych przerobić sobie testy z przygotowania zawodowego z poprzednich lat:

Test1

Test2

Test3

Nie wykluczam wyrywkowego sprawdzenia wiadomości.

 

16.04.2020.

Proszę przypomnieć sobie zasady pomiaru impedancji pętli zwarcia oraz ocenę jej wartości. Proszę rozwiązać i przesłać do 24.04.2020 zadanie nr 3, polegające na uzupełnieniu tabeli pomiarowej impedancji pętli zwarcia w obwodach gniazdowych oraz ocenie w oparciu o nią uzyskanych wyników.

 

3.04.2020.

Proszę w ramach „Eksploatacji instalacji elektrycznych” wykonać projekt, którego treść zamieszczam w pliku poniżej. Na odpowiedzi czekam do czwartku 16.04.2020.

Projekt nr 2

 

2.04.2020.

Przesyłam instrukcję obsługi miernika Miernika parametrów instalacji MPI-520. Materiały na temat pomiaru rezystancji uziomu  można znaleźć w „Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków” W. Orlik str. 124.

 

26.03.2020.

Przesyłam instrukcję obsługi miernika rezystancji pętli zwarcia MZC-200. Materiały na temat pomiaru impedancji pętli zwarcia można znaleźć w „Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków” W. Orlik str. 144

 

25.03.2020.

Proszę w ramach „Eksploatacji instalacji elektrycznych” wykonać projekt, którego treść zamieszczam w pliku poniżej. Na odpowiedzi czekam do czwartku 2.04.2020.

Projekt nr 1a

 

18.03.2020.

W ramach pracowni chciałbym swojej grupie (a pozostałym tez nie zaszkodzi) zadać test składający się z 50 pytań.

Proszę go pobrać spod adresu:

http://www.gdzie.pl/mczakan/KV/test_01.pdf

Na rozwiązania drogą mailową czekam do poniedziałku. Z testu wystawię oceny, w tym również za brak odpowiedzi.

Prosiłbym o przysłanie rozwiązań w postaci arkusza Excela w którym pierwsza kolumna zawiera liczby od 1 do 50, a druga litery odpowiadające prawidłowym rozwiązaniom. W razie braku możliwości stworzenia takiego arkusza, proszę o przesłanie rozwiązania w postaci tekstowej (e-mail, dziennik), gdzie po numerze zadania zostanie wprowadzony znak tabulacji a następnie litera odpowiadająca poprawnej odpowiedzi.