8.06.2020.

Proszę zapoznać się z punktową metodą obliczania oświetlenia elektrycznego według materiałów: Obliczanie oświetlenia elektrycznego (str.  9-13), oraz z przykładem takich obliczeń Przykład E4 (str. 16-19).

 

27.04.2020.

Proszę zapoznać się z zasadami działania poszczególnych źródeł światła (lampy żarowe i halogenowe, fluorescencyjne i wyładowcze, świetlówki kompaktowe, lampy LED) na podstawie materiałów dydaktycznych przesłanych na grupę za pomocą czatu programu Teams. Proszę o informację, gdyby materiały nie dotarły, wtedy prześlę inną drogą.

Proszę wyszukać dane katalogowe różnych źródeł światła (żarówki, halogeny, świetlówki, świetlówki kompaktowe, lampy ledowe i jeśli się da znaleźć lampy wyładowcze) i przedstawić w formie zestawienia ich moce potrzebne do uzyskania przez nie strumienia o wartości około 1500 lumenów (±100 lumenów). Prace proszę przesłać na mój adres internetowy nie później niż do pierwszego dnia zajęć po praktykach. Wcześniejsze przesłanie prac będzie mile widziane.

Osobom, które nie przesłały poprzednich zadań przypominam, że w zasadzie mają z nich oceny niedostateczne. Ale rozumiejąc sytuację epidemiologiczną i kumulację różnych zajęć podczas nauczania zdalnego, nadal oczekuję na te prace i jestem gotów zamienić wspomniane oceny niedostateczne na oceny pozytywne.

 

24.04.2020.

Proszę wyszukać i przygotować w formie tabel lub wykazów informacje o minimalnych wysokościach zawieszenia napowietrznych linii elektrycznych w warunkach normalnych i w przypadku stosowania obostrzeń, oraz o rozpiętości ich przęseł dla pełnego przedziału napięć od 230/400V do 400kV.

Proszę wykonać też podobne zestawienie odnośnie głębokości wykopów pod kable elektroenergetyczne oraz ich głębokości dla krzyżujących się kabli. Informacje te są dostępne w udostępnionych przeze mnie materiałach. Pracę proszę wysłać na mój adres e-mail do 27.04.2020.

Proszę zapoznać się z materiałami na temat podstawowych pojęć związanych z oświetleniem w oparciu o plik: Oświetlenie. Proszę nauczyć się zależności zachodzących pomiędzy strumieniem świetlnym, światłością, natężeniem oświetlenia i luminancją.

 

20.04.2020.

Proszę powtórzyć materiał z zakresu układania kabli elektroenergetycznych. Proszę przeczytać o sposobach układania kabli na drabinkach kablowych oraz o ich podwieszaniu na lince stalowej.

 

17.04.2020.

Z pliku Linie kablowe (str. 6 do 15 oraz od 32 do 45) proszę zapoznać się z zasadami układania kabli w wykopach ziemnych, w kanałach i w tunelach kablowych oraz z blokach kablowych i w rurach ochronnych. Proszę przeczytać o technologii układania kabli w ziemi i blokach oraz o sposobach ich oznaczenia o zabezpieczenia.

 

6.04.2020.

Z pliku Linie kablowe (str. 1) oraz Instalacje elektryczne i energetyczne (str. 5 i 6) proszę zapoznać się z materiałami na temat warunków zastosowania tychże linii.

Z pliku Linie kablowe (str. 1 do 6 oraz str. 20 do 31) proszę zapoznać się z materiałami dotyczącymi osprzętu kablowego.

Dla zainteresowanych, w ramach uzupełnienia informacji z linii napowietrznych, w tym typów słupów, proponuję zapoznanie się z materiałami z plików: Budowa linii elektroenergetycznych 1 i Budowa linii elektroenergetycznych 2.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy. Możemy skontaktować się za pośrednictwem programu Teams.

 

3.04.2020.

Z pliku Linie napowietrzne proszę przeczytać o zwisie przewodów i wpływie na niego temperatury otoczenia oraz szadzi lodowej. Proszę zapoznać się z obostrzeniami dotyczącymi prowadzenia linii napowietrznych. Szczególnie proszę zwrócić uwagę na pojęcie skrzyżowania i zbliżenia linii. Materiały na ww. tematy znajdują się na stronach 4 do25 zamieszczonych materiałów.

 

30.03.2020.

Z pliku Linie napowietrzne proszę przeczytać rozdział „Rozmieszczenie przewodów” (str. 46-48) oraz „Rodzaje zawieszeń” (str. 54-60). Proszę zapoznać się też z typami izolatorów korzystając z rysunków z pliku Izolatory.

Nadal oczekuję na zadanie domowe z 23.03.2020.

 

27.03.2020.

Proszę o dokończenie i przesłanie mi zadania z dnia 23.03.2020.

Proszę zapoznać się z materiałami na temat konstrukcji wsporczych (słupów elektroenergetycznych) ze stron od 26 do 45 z pliku Linie napowietrzne.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na podział słupów ze względu na ich rodzaj pracy (krańcowe, przelotowe, narożne, odporowe itd.) oraz na podział ze względu na materiał z jakiego są wykonane.

Zamieszczam materiały: Rozdzielnice elektryczne

 

23.03.2020.

W oparciu o materiały z dnia 19.03.2020 proszę rozwiązać następujące zadanie:

Przewody fazowe linii trójfazowej są umieszczone w jednej płaszczyźnie w odległości co 1m. Wyznaczyć siłę jednostkowego oddziaływania na siebie przewodów w chwili t0 w której kąt fazowy fazy pierwszej wynosi 0o. W przewodach płyną prądy o wartości skutecznej po 2kA. Przewody są nieskończenie długie.

OA ---------- 1m -------- OB ---------- 1m -------- OC

gdzie O – przewód.

Rozwiązanie w postaci zdjęcia kartki z obliczeniami i słownymi objaśnieniami proszę wysłać w ciągu tygodnia na mój adres: Maciej.Czakanski@sltzn.katowice.pl

Byłbym też wdzięczny za przesłanie informacji, czy istnieje możliwość kontaktu z całą klasą za pomocą komunikatora Skype? Czy macie może propozycję innego komunikatora? Prosiłbym o odpowiedź poprzez dziennik lub na maila.

 

 

19.03.2020.

Proszę przypomnieć sobie zasady oddziaływania na siebie przewodów przez które płynie prąd elektryczny na podstawie załączonych materiałów lub źródeł własnych.

Załącznik 1 (str. 17 do 21)

Załącznik 2 (str. 1 do 12 według numeracji pliku PDF)

Załącznik 3 (str. 23)

Przeanalizuj zadanie zamieszczone w pliku: Oddziaływanie przewodów