3.06.2020.

Proszę zapoznać się z typami rysunku technicznego w oparciu o materiały Normalizacja rysunków elektrotechnicznych (str. 19 do 41). Proszę na podstawie tych materiałów oraz materiałów z 27.05.2020 wynotować do zeszytu rodzaje rysunku elektrycznego.

 

27.05.2020.

Proszę zapoznać się z rodzajami rysunku technicznego elektrycznego w materiałach: Klasyfikacja rysunku technicznego elektrycznego.

 

20.05.2020.

Zadanie:

Poroszę wyszukać w zamieszczonych materiałach dotyczących symboli graficznych urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych symbole:

·         wyłącznika,

·         rozłącznika,

·         stycznika,

·         odłącznika,

·         bezpiecznika,

·         rozłącznika bezpiecznikowego,

·         cewki stycznika 9przekaźnika),

·         cewki przekaźnika czasowego (z opóźnionym działaniem),

·         gniazda wtykowego ze stykiem ochronnym i bez styku ochronnego,

·         wyzwalacza cieplnego,

·         wyzwalacza nadprądowego.

Proszę sporządzić w zeszycie tabelę z wyżej wymienionymi rysunkami i ich podpisami. Skan lub zdjęcie tabeli proszę przesłać na mój adres Maciej.czakanski@sltzn.katowice.pl do 27,05,2020,

 

29.04.2020. i 11.05.2020.

Proszę zapoznać się z symbolami urządzeń elektrycznych i energetycznych zamieszczonymi w materiałach: Symbole graficzne wg PN-EN60617 oraz Normalizacja rysunków elektrotechnicznych str. 42 do 48 i 51 do 53. Na najważniejsze zwrócę uwagę podczas zajęć online.

Zadanie:

Proszę wyszukać i przygotować w formie tabel informacje o minimalnych wysokościach zawieszenia napowietrznych linii elektrycznych w warunkach normalnych i w przypadku stosowania obostrzeń, oraz o rozpiętości ich przęseł dla pełnego przedziału napięć od 230/400V do 400kV. Preferowana forma tabeli: Napięcie – wysokość w warunkach normalnych – wysokość dla obostrzeń – rozpiętość przęseł.

Proszę wykonać też podobne zestawienie odnośnie głębokości wykopów pod kable elektroenergetyczne oraz ich głębokości dla krzyżujących się kabli. Informacje te są dostępne w udostępnionych przeze mnie materiałach: Linie napowietrzne i Linie kablowe. Pracę proszę wysłać na mój adres e-mail: Maciej.Czakanski@sltzn.katowice.pl do następnych zajęć z elektroenergetyki (najlepiej do 6.05.2020).

 

15.04.2020.

Proszę o zapoznanie się z materiałami Aparaty i urządzenia stosowane w instalacjach elektrycznych i elektroenergetycznych. Wejście do materiałów dodatkowych proponowanych w pliku PDF następuje poprzez klikniecie w fizycznie podany adres http://...

 

8.04.2020.

Z pliku Linie kablowe (str. 1 do 6 oraz str. 20 do 31) proszę zapoznać się z materiałami dotyczącymi osprzętu kablowego. Proszę przygotować notatkę do zeszytu na temat technologii wykonywania muf i głowic kablowych.

 

1.04.2020.

Proszę zapoznać się z materiałami na temat konstrukcji wsporczych (słupów elektroenergetycznych) ze stron od 26 do 45 z pliku Linie napowietrzne. Proszę zwrócić szczególną uwagę na podział słupów ze względu na ich rodzaj pracy (krańcowe, przelotowe, narożne, odporowe itd.) oraz na podział ze względu na materiał z jakiego są wykonane.

Z pliku Linie napowietrzne proszę przeczytać rozdział „Rodzaje zawieszeń” (str. 54-60). Proszę zapoznać się też z typami izolatorów korzystając z rysunków z pliku Izolatory.

 

25.03.2020.

Proszę zapoznać się z materiałami umieszczonymi w pliku: Instalacje_elektryczne_i_energetyczne.pdf

oraz na stronach od 1 do 3 w pliku: instalacje_elektryczne.pdf

Korzystając z materiałów z poprzedniego tygodnia proszę przygotować krótki referat omawiający poznane rodzaje środków ochrony przeciwporażeniowej. Wymienić składające się na nie środki i bardziej szczegółowo omówić jeden z nich. Prace proszę przesłać do czwartku 2.04.2020 na mój adres: Maciej.Czakanski@sltzn.katowice.pl

Przed zatwierdzeniem oceny referatu możliwe będzie zweryfikowanie samodzielności pracy poprzez odpytanie z jej szczegółów online.

 

18.03.2020.

Proszę powtórzyć sobie zasady ochrony przeciwporażeniowej na podstawie materiałów „Ergonomia i zasady bezpiecznej pracy” od str. 7 do 120.

Materiały do pobrania po kliknięciu w powyższy link. Bez obaw, dużo rysunków J