24.04.2020.

Proszę zapoznać się z z materiałem dotyczącym badania i pomiarów eksploatacyjnych elektronarzędzi, zawartym w rozdziale 7.12 (str. 284 do 290) książki „Badania i pomiary eksploatacyjne dla praktyków”, oraz badania i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń odgromowych, zawartym w rozdziale 7.13 (str. 290 do 296) tejże książki.

W oparciu o rozdział 7.12 ww. podręcznika sprawdź i oceń elektronarzędzia wymienione w zadaniu: Kontrola elektronarzędzi. Wyniki prześlij do 30 kwietnia na mój adres e-mail.

 

17.04.2020.

Proszę zapoznać się z materiałem dotyczącym badania i pomiarów eksploatacyjnych akumulatorów i baterii akumulatorów, zawartym w rozdziale 7.8 (str. 271 do 275) książki „Badania i pomiary eksploatacyjne dla praktyków”, oraz badania i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń prostowniczych, zawartym w rozdziale 7.9 (str. 275 do 276) tejże książki.

 

3.04.2020.

Proszę zapoznać się z materiałem dotyczącym badania i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń oświetleniowych, zawartym w rozdziale 7.6 (str. 261 do 269) książki „Badania i pomiary eksploatacyjne dla praktyków”. W oparciu o opisane zasady wykonaj i prześlij wyniki obliczeń z zadania Badanie oświetlenia pomieszczenia.

 

27.03.2020.

Proszę zapoznać się z materiałem dotyczącym badania i pomiarów eksploatacyjnych baterii kondensatorów, zawartym w rozdziale 7.4 (str. 252 do 255) książki „Badania i pomiary eksploatacyjne dla praktyków”.

Korzystając z materiałów zawartych w rozdziale 7.3 tego podręcznika proszę rozwiązać i przysłać w przeciągu tygodnia następujące zadanie zamieszczone w pliku:  Ocena rezystancji linii kablowej

Wynik można przesłać w postaci protokołu wypełnionego w pliku Excela: Protokół lub w innej dogodnej formie (np. przesłane zdjęcie wypełnionego wydruku)

 

18.03.2020.

Proszę powtórzyć materiał dotyczący badania i pomiarów eksploatacyjnych linii kablowych. Ten materiał był już omawiany, więc jest to jedynie powtórka. Materiały znajdują się w rozdziale 7.3 (str. 246 do 251) książki „Badania i pomiary eksploatacyjne dla praktyków”.