Uczniowie średnich szkół technicznych mogą brać udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Organizatorzy olimpiad,  przygotowują dla ich laureatów wiele cennych nagród rzeczowych. Ale chyba najcenniejszymi nagrodami są indeksy wybranych wydziałów niektórych wyższych uczelni, które często są współorganizatorami tych olimpiad.
Poniżej zamieszczono pytania z minionych edycji niektórych olimpiad i konkursów z zakresu elektrotechniki i elektroniki.
Pytania zostały zapisane w formacie pdf.
Euroelektra
Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna "EUROELEKTRA"
Olimpiada organizowana przez Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Konkurs "Z Elektryką przez Świat"
Konkurs organizowany przez Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach
2004
2003/2004
Powrót do strony głównej.
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007
2007/2008
OOWEiE
Ogólnopolska Olimpiada
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
2008 - elektrycy
2008 - elektonicy
2008
2008/2009
2006 - elektrycy
2006 - elektonicy
2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015