Pelny zestaw informatorow z przygotowania zawodowego
Zadania - Technik Elektryk
Zadania - Technik Elektronik
EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
Zadania z poprzednich lat w zawodach:
Linki:
Centralna Komisja Egzaminacyjna
OKE Jaworzno
Inne zawody: